Bokstäverna i "showroom, krog och café" är två meter höga och monterade på kornerad plåt. 
Bilderna under föreställer plåtskyltar med domad relief.