Allt-inom-tryck för dig!

Med 40 år i branschen garanterar vi det personliga engagemanget mer än någon annan.
Tid och intresse av att lyssna på kunden, viljan att ställa upp när tiden är knapp, förmågan att förstå vad
du som kund vill ha. Om du sedan beställer stora upplagor av brevpapper eller ett mindre antal komplicerade
specialtrycksaker spelar ingen roll. Med hjälp av vårt stora nätverk av samarbetspartners ser vi till att du får
de trycksaker du vill ha. Med över 40 års erfarenhet och ett ovärderligt kontaktnät, har vi den
kunskap och erfarenhet som krävs för en produktion av hög kvalitet och god leveranssäkerhet.

Hur gör vi ?

Det är i kontakten med dig som vi gör det viktigaste jobbet! Vi skulle i och för sig kunna prata oss varma
om stokastiskt tryck, utskjutning och antal exemplar per minut, men frågan är hur betjänt du som kund
egentligen är av alla tekniska fakta.

Det som räknas för dig är att du får den produkt du vill ha.

Med produkt menar vi då inte bara själva typen av trycksak utan även kvalitet, leveranstid, distribution och ekonomi.

Profilering • Hemsidor • Formgivning •  Block • Brevpapper • Broschyrer • Böcker • CD och DVD covers • Foldrar
Häften • Idem-set • Kalendrar • Kataloger • Klistermärken och dekaler • Kuvert •Lösblad / Flygblad • Plakat och affischer • Postkort / Vykort • Säljmappar • Visitkort • Bagagetaggar • Biljettfickor • Banderoller • Beachflaggor Flaggor • Bilder/bildramar • Layout • Musmattor • Skyltar och planscher • Utställningssystem